Oburon | Aanbod


 •  
   

     Foto    grafie

  Aanbod

  Bekijken

 •  
   

  Illustratief Ontwerp

  Aanbod

  Bekijken
  14
  mei
  2014

  10 tips voor een winstgevend catalogusontwerp

  De regels voor een goed catalogusontwerp

  10 tips voor een winstgevend catalogusontwerp

  In dit artikel worden een aantal tips gegeven waar op gelet dient te worden bij het ontwerpen van een (nieuwe) catalogus. Volg deze tips en u zult zien dat de verkoopcijfers zullen stijgen en dat er meer winst gemaakt wordt.

  1. Doe een beroep op 'lifestyle'(levensstijl)wensen.

  Spreek de behoefte aan van de klant en spreek datgene aan waardoor de klant wil kopen. Soms kopen mensen voor het vervullen van een behoefte (wat men nodig heeft), maar meestal kopen mensen iets omdat ze iets 'willen'. Ze kopen iets wat ze willen omdat ze het gevoel hebben zich hier beter door te gaan voelen, tevredener zullen zijn nadat ze hun zuurverdiende centen hebben verruild voor een product of service (te koop bij jou!). De kunst van het veroorzaken van een verlangen tot kopen, is het aanspreken van de wens van de klant om een bepaalde levensstijl te bereiken of te behouden. Laat de klant duidelijk de levensstijl zien die hij met jouw product kan bereiken en je zult meer producten verkopen.

  Afbeeldingen, tekst en pagina-elementen
  Om bovenstaande te bereiken, zullen alle elementen van je catalogus gerangschikt dienen te worden rond het overbrengen van een 'levensstijl'. Zorg ervoor dat je dit doet op alle niveau's. De catalogus kan een algeheel 'lifestyle' thema hebben terwijl de afzonderlijke producten iets aangepast zijn en een soort eigen 'mini-lifestyle' hebben. De tekst dient niet alleen het product voldoende te beschrijven zodat de klant een aankoopbeslissing kan maken, maar het moet de lezer tevens voorspiegelen hoe dit product hen zal helpen de gewenste levensstijl te bereiken.

  2. Ontwerp voor de lezer

  Pas het ontwerp van uw catalogus aan op het publiek dat deze zal inzien. Een business-to-business (B2B) catalogus moet heel anders dan een business-to-consumer (B2C) catalogus zijn. Een catalogus voor jongeren zal een ander uiterlijk hebben dan een catalogus voor een ouder publiek. Pas de stijl van uw catalogus aan de stijl wensen van uw doelgroep aan. De lezer zal meer affiniteit krijgen met het product en daardoor zorgen voor meer omzet.

  3. Het product is het middelpunt

  Een vuistregel in catalogusontwerp is 'hoe groter de foto, hoe groter de verkoop'. Daarom zou het streven altijd moeten zijn om de productfoto's zo groot mogelijk in de catalogus af te beelden. Het formaat van de afbeelding zou tevens in samenhang moeten zijn met de 'winst' die de koper van het product ermee kan behalen.  Hoe groter de te behalen winst, hoe groter de foto. Als afsluiting dient er gezorgd te worden voor een goede begeleidende tekst.

  Sommige bedrijven proberen geld te besparen op de fotografie door meerdere producten te combineren in een afbeelding. Dit resulteert doorgaans in lagere verkoopcijfers doordat niet één product eruit kan springen om de klant tot aankoop te verleiden. Beter is het om producten zo veel mogelijk individueel (of in zeer kleine groepen) te fotograferen (zonder achtergrond), met hooguit een kleine slagschaduw. Hierdoor komt het product los van de achtergrond en de rest van de elementen op de pagina. Daarnaast kunnen er 'lifestyle' afbeeldingen wordne toegevoegd met een subtiele achtergrond om meer afwisseling toe te voegen aan het ontwerp en de gewenste levensstijl, met het daarbij horende gevoel, over te brengen.

  4. Gebruik kwalitatief hoogstaande productfoto's

  De valkuilen van bezuiniging op productfoto's
  Het creëren van een catalogus is kostbaar en iedereen wil kosten besparen waar mogelijk. Helaas heeft men vaak de neiging om op het misschien wel belangrijkste cataloguselement - de productfoto -  het eerst te bezuinigen. Dit zal, zonder uitzondering, afdoen aan het uiteindelijke resultaat (en bijbehorende verkoopcijfers).

  Afbeeldingen door de leverancier aangeleverd
  In sommige bedrijfstakken en van sommige verkopers kunt u uitstekende productfoto's voor gebruik in uw catalogus krijgen. (En uw concurrenten ook!). Maar de meeste beelden door levenranciers aangeleverd zijn gewoon niet zo goed. Bijna alle missen uitknippaden waardoor extra werk en kosten nodig zijn om ze goed te kunnen gebruiken. Hierdoor wordt de op het eerste gezicht mooie besparing een stuk lager. Daarnaast zal het ontwerp geen eigen, unieke uitstraling hebben.

  Afbeeldingen van het internet
  Vaak wordt er gedacht dat het voldoende is om afbeeldingen te gebruiken die van websites worden gehaald. Deze afbeeldingen zijn echter maar 1/4 van de grootte die nodig is voor het drukken van een catalogus. (Ze zouden dus alleen gebruikt kunnen worden wanneer de catalogus alleen digitaal gebruitk zal worden). Zouden deze beelden toch worden gebruikt in drukwerk, zullen ze eruit zien alsof ze niet scherp zijn en afbreuk doen aan het ontwerp (en de verkoop).

  Zelf foto's maken
  De derde manier waarop men hoopt om geld te besparen is door het zelf nemen van foto's . Het fysieke schieten van de foto is echter maar ongeveer 1/3 van de kosten. De rest van de kosten zitten in de verdere verwerking van de digitale beelden om ze geschikt te maken voor druk en ervoor te zorgen dat de beelden er optimaal uitzien. Dit is tevens het belangrijkste gedeelte van het proces. Het is ten zeerste aan te raden om het nemen van de productfoto's over te laten aan een gepsecialiseerd bedrijf die dit van A to Z voor u kan verzorgen. (Besluit u toch om zelf uw foto's te nemen, overleg dan eerst met het bedrijf dat uw catalogus gaat maken, hoe zij deze foto's aangeleverd willen krijgen om de extra kosten voor verwerking tot een minimum te beperken).

  Wat een geweldige foto zal doen
  Een geweldige foto "zegt meer dan duizend woorden", maar een slechte foto kan een klant overtuigen om uw product niet te kopen. Neem geen risico door op goede fotografie te besparen. Het zou beter zijn om minder producten te tonen op minder pagina's om zo in de drukkosten te besparen dan om uw omzet te zien zakken door slechte foto's.

  5. Zet belangrijke onderdelen aan de buitenranden van de pagina

  Lezers beginnen doorgaans aan de rechter bovenzijde van een pagina en bekijken dan de rest van de pagina, van rechts naar links. Als er daarbij niets gezien wordt dat de aandacht trekt, wordt de pagina omgeslagen. Zet daarom uw meest aansprekende producten (waarschijnlijk tevens de producten die voor de meeste winst zorgen) aan de boven- en buitenkant van beide pagina's. Zorg ervoor dat deze elementen sterk aanwezig zijn -groter in afmeting- dan de rest van de producten op de pagina's.

  6. Gebruik de mogelijkheden tot 'kruisbestuiving'

  Tussen producten
  Suggesties doen voor bijpassende producten kan de omzet met 5-15% verhogen. Grijp iedere kans tot kruisbestuiving van producten daarom met beide handen aan. Dit kunt u doen door dit in de begeleidende tekst aan te geven of door bij elkaar passende producten op dezelfde pagina te groeperen.

  Met uw website
  Een vuistregel in de reclamewereld is dat meerdere vormen van reclame die gelijktijdig lopen zullen resulteren in grotere respons dan dezelfde vormen van reclame die afzonderlijk op verschillende tijdstippen lopen.

  Neem een winkel met een aantal televisie-advertenties en een aantal radio-advertenties . Als zij de ene maand een promotie met de televisie-advertenties doen en daarna een maand een promotie met de radio advertenties, zullen deze minder effect hebben dan wanneer ze dezelfde promotie op zowel televisie als radio op hetzelfde moment zouden hebben getoond. In wezen voedt de een de andere . Hetzelfde geldt voor uw catalogi. Profiteer van cross media merchandising door het duidelijk plaatsen van uw website in uw catalogus en een link naar uw catalogus op uw website. Plaats uw gedrukte catalogus in pdf-formaat voor mensen om te downloaden.

  7. Gebruik lettertypes konsekwent en beperk het aantal

  Beperk het aantal lettertypen en / of gewichten tot 2 of 3. Voor een nette en konskwente uitsraling kunnen het beste maximaal 2 of hooguit drie verschillende lettertypes gebruikt worden in een catalogus. Verder is het belangrijk om steeds dezelfde stijl, tekstafstand en plaatsing te gebruiken bij plaatsing bij de afbeeldingen. (Zoals bij de productnaam, omschrijving en dergelijke).

  Gebruik lettertypes steeds in dezelfde stijl en zorg dat alle stijlen functioneel en zijn - probeer zakelijk te blijven, tenzij je stijl vereist om het wat frivoler aan te pakken. Kies lettertypes die gemakkelijk te lezen zijn en waarvan de stijl overeenkomt met de levensstijl die u wilt overbrengen. Wees voorzichtig met speciale lettertypes. Het verminderd de leesbaarheid eenvoudig en de professionele uitstraling neemt af.

  Lettertypes en tekst moeten ondergeschikt zijn aan productfoto's
  Nogmaals, het product is het middelpunt dir wordt vooral veroorzaakt door een goede foto. De tekst moet de lezer aansporen tot een beslissing tot aankoop zonder de impact van de foto te verminderen.

  8. Houd de stijl consistent bij iedere nieuwe catalogus en versterk zo je "merk"-imago.

  Wanneer er een succesvolle uitstraling is ontstaan, biedt dan weerstand aan de drang om te veranderen. Het opbouwen van een merk kost tijd en het is zonde om dit werk teniet te doen door van uitstraling te veranderen. Jarenlang konsekwent dezelfde stijl voeren (zonder saai te worden) zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwen. Wanneer je zelf moe van het uiterlijk van je reclame-uitingen bent (omdat je het steeds opnieuw weer ziet), dan is je klant pas net gewend aan jouw stijl. Bewaak deze investering doordat je meerdere jaren hetzelfde thema aanhoudt en wanneer je toch wilt veranderen, je dit in kleine stapjes doet en deze uitsmeert over een lange periode. Herhaling zorgt nou eenmaal voor een herkenbaarheid van de merkidentiteit en merk herkenning brengt acceptatie en verkoop.

  9. Geef de producten de ruimte die ze nodig hebben - en analyseer de resultaten

  Geef de meest verkopende producten meer ruimte dan de minder belangrijke items.
  Geef al bij de eerste ontwerpen van uw catalogus de meeste ruimte aan de items die de meeste winst genereren (de totale winst door de tijd heen, niet noodzakelijkerwijs items met de meest winstmarge). Hoe meer ruimte een product heeft in uw catalogus hoe groter de verkoop.

  Een voorbeeld
  Neem twee items (A&B). Beide verkopen voor 5 Euro met een winst van 2,50 Euro, maar product A leverde vorig jaar 5.000 Euro winst op, terwijl product B slechts 2.000 Euro winst opleverde. Daarom moet product A meer ruimte in uw catalogus hebben. Waarom? Laten we zeggen dat het geven van meer ruimte aan een product zal de omzet zal verhogen met 10%. Als je product B meer ruimte geeft zal dit de winst verhogen met 200 Euro, maar als je product A die ruimte geeft zou dit de winst verhogen met 500 Euro. (Simpele keuze dus).

  Analyseer de resultaten
  Ongeveer twee maanden nadat uw catalogus is verspreid gaat u de winstresultaten per vierkante centimeter berekenen. Met deze analyse berekenen u de totale kosten van de catalogus (vormgeving, drukwerk , mailing ) gedeeld door het totaal aantal vierkante centimeters van de beschikbare verkoopruimte. Vervolgens berekent u hoeveel de kosten voor plaatsing in de catalogus per product zijn. (Door het totaal aantal vierkante centimeters dat er voor een product gebruikt wordt, te vermenigvuldigen met de prijs per vierkante centimeter). Vergelijk deze kosten met de totale winst die met dit product gemaakt is. Neem daarna de top 20% van de meest winstgevende producten en geef deze meer ruimte in de catalogus van het jaar erna. Doe het omgekeerde voor de 20% minst winstgevende producten. Door dit ieder jaar te blijven te doen, blijft u de cataloguskosten (afgezet tegen winst per product) steeds verder optimaliseren en wordt de winst steeds verder gemaximaliseerd.

  10. Ontwerp economisch

  De privatisering van de Nederlandse posterijen en de opkomst van e-mailverkeer hebben er voor gezorgd dat het versturen per post steeds kostbaarder is geworden.

  Kijk daarom kritisch naar aantallen te drukken catalogi, het aantal te gebruiken pagina's en naar de mogelijkheden om de catalogus digitaal te verzenden of als PDF online beschikbaar te maken via uw website.

  Standaard formaat is voordeliger
  Aangezien alle drukpersen en papaierformaten, enveloppen, boekenkasten, bureaulades, ordners, zijn ingericht op standaard formaten (in Europe de DIN-A formaten) is het altijd voordeliger om uw catalogus in een standaard formaat te gieten. Dit geeft uiteraard het risico dat deze minder snel opvalt tussen andere boekwerken en catalogi, maar dit zal door een sterk ontwerp opgevangen moeten worden. (Of door het gebruik van extra drukwerkveredeling zoals (gedeeltelijke) hoogglansafwerking of speciaal papier voor het omslag).

  Let u bij het maken van uw volgende catalogus op bovenstaande 10 punten, dan is deze helemaal klaar om maximaal te scoren op verkoop en uw winst te maximaliseren.

  (Bron: Internet, deels vertaald uit het Engels)

  Categories: Oburon Blog

  Plaats een reactie

  U plaatst een reactie als gast

  Volg Oburon Design op Facebook

  U kunt Oburon Design ook volgen via

   
  Volg Oburon Design op:

  FACEBOOK - TWITTER - GOOGLE+